Deelstroomfilter FILTER GENO®-VARIO

Deelstroomfilter RGENO®-VARIO


mobiele HVAC-waterbehandelingsinstallatie.


De nieuwe waterbehandelingsinstallatie GENO®-VARIO mini van Grünbeck is een

mobiel compact systeem voor de behandeling van water in HVAC-systemen.

Waterverontreiniging, kalkaanslag en corrosie hebben als gevolg dat de efficiëntie

van de warmtewisselaars vermindert. GENO®-VARIO mini gaat dit tegen. Voor een

efficiënte werking van het HVAC-systeem is behandeling van suppletiewater volgens

de richtlijn VDI 2035 noodzakelijk.


In een modern verwarmingssysteem of koelingssysteem is een deelstroomfilter

of een deelstroom filterunit van wezenlijk belang.

Verontreinigingen in het verwarmingswater zorgen voor een slechte warmte overdracht,

buizen slijten en kunnen verstopt raken. Delen van het verwarming systeem kunnen

nadelig beïnvloed worden door een slechte of niet goed functionerende waterstroom.

Rekon Gasservice biedt u hier een oplossing voor!!


De deelstroomfilter GENO®-VARIO mini werkt aan de hand van de behandelmethoden:

filtratie, ontharding en ontzouting. Als eerste wordt door middel van een filtertrap alle

niet oplosbare elementen zoals roest- en vuildeeltjes verwijderd. In het interne

watercircuit (met bypass-pomp) wordt een deel van het circulerende water permanent

uit het systeem gehaald doormiddel van een filter en ionenwisselaar. Bovendien is het

ook mogelijkheid om de toevoer van suppletiewater bij nieuwe systemen, via een

geïntegreerde systeemscheider en drukregelaar (volgens DIN EN 1717) te laten verlopen. Optioneel bij deze installatie is een apart doseersysteem voor de toevoeging van fosfaten die de pH waarde op het gewenste niveau brengen.


De deelstroomfilter GENO®-VARIO mini werkt aan de hand van de behandelmethoden: filtratie, ontharding en ontzouting. Als eerste wordt door middel van een filtertrap alle niet oplosbare elementen zoals roest- en vuildeeltjes verwijderd. In het interne watercircuit (met bypass-pomp) wordt een deel van het circulerende water permanent uit het systeem gehaald doormiddel van een filter en ionenwisselaar. Bovendien is het ook mogelijkheid om de toevoer van suppletiewater bij nieuwe systemen, via een geïntegreerde systeemscheider en drukregelaar (volgens DIN EN 1717) te laten verlopen. Optioneel bij deze installatie is een apart doseersysteem voor de toevoeging van fosfaten die de pH waarde op het gewenste niveau brengen.

  Rekon Installatietechniek BV  Timmerwerf 93  1969 NJ  Heemskerk   Tel: 0251-248135   E-mail Info@rekon-bv.nl

Powered by @ Rekon webdesign

Waterbehandeling © Privacy Policy 2020