VDI-norm 2035

VDI-norm 2035

 

Door steeds modernere ontwerpen en constructies van verwarmingsinstallaties worden de warmtegeneratoren steeds gevoeliger voor hard en corrosief vulwater. Hogere vermogens en compactere warmtewisselaars leiden tot hogere oppervlaktetemperaturen en bouwen zo kalkafzetting op, die een goede warmteoverdracht reduceert en het goed functioneren kan belemmeren. Daarnaast zijn de materialen die bij deze constructies gebruikt worden, zoals aluminium of roestvrij staal, uiterst gevoelig voor sulfaten en chloriden wat corrosie teweeg brengt.


Om bovenstaande redenen geldt in Duitsland de VDI-norm 2035 voor de waterkwaliteit van cv-installaties. Doel hiervan is het voorkomen van kalkaanslag en schade door corrosie. Fabrikanten van verwarmingsinstallaties wijzen er op dat verwarmingswater aan de specificaties van de VDI-norm 2035 voldoet. Zo niet, dan vervalt in veel gevallen de garantie.


cv-installaties in grote gebouwen zoals ziekenhuizen of universiteiten veel meer warmte opleveren bij een optimale waterkwaliteit. Als je nagaat dat bij 1 mm kalkaanslag op een warmtewisselaar het energieverbruik al met 10% toeneemt, kun je je voorstellen hoe groot de energiebesparing kan zijn als je kalk en corrosie voorkomt in de cv-installatie. Een optimale waterkwaliteit zorgt naast energiebesparing voor een langere levensduur en minder onderhoud. Investeren in optimale waterkwaliteit loont dus altijd!

Alle filters en installaties van Grünbeck voldoen standaard aan de VDI-norm 2035. De VDI-norm 2035 is een Duitse richtlijn betreffende het voorkomen van schade aan verwarmingssystemen waarbij de temperatuur van het medium niet boven de 100°C gaat. Fabrikanten van verwarmingsinstallaties eisen zoutarm en onthard verwarmingswater dat aan de specificaties van de VDI-norm 2035 voldoet. Voldoet het water niet aan de VDI-norm 2035, dan vervalt in veel gevallen de garantie.


De VDI-norm 2035 is opgedeeld in twee delen:


PDF DOWNLOAD (VDI NORM 2035 DEEL 1)


het voorkomen van schade door de vorming van kalkaanslag


PDF DOWNLOAD (VDI NORM 2035 DEEL 2)


het vermijden van schade door corrosie in gesloten verwarmingssystemen


Grünbeck combineert energiebesparing met het oplossen van problemen die kunnen ontstaan door kalk en corrosie in grote cv-installaties. De VDI-norm 2035 wordt bij ons al jaren toegepast.

In Duitsland vormen gedegen onderzoek en innovatie de basis voor de kwaliteitsinstallaties die een hoger rendement waarmaken.



  Rekon Installatietechniek BV  Timmerwerf 93  1969 NJ  Heemskerk   Tel: 0251-248135   E-mail Info@rekon-bv.nl

Powered by @ Rekon webdesign

Waterbehandeling © Privacy Policy 2020